Redan filosofen Platon talade om att det fanns vanliga och heliga bydårar som är natur-lika. Världens äldsta bok 4500 år gamla Gilkamesh berättar att den goda människan är uppfostrad bland djur. Alla djur är natur-lika, liksom den goda människan. Gamla testamentet berättar att bydåren är den vise mannen. Aposteln Paulus skriver att man skall leva i endräkt som en enfaldig bydåre. Och sedan fortsätter det under medeltiden till kardinal Nikolaus Cusanus som skriver att bydåren är den visaste av dem alla. Erasmus av Rotterdam skrev 1509 en bok om Dårskapens liv, där dåren är klok, medan teologer och skriftlärda är dårar. Cervantes skrev hundra år senare, 1605, en bok om Sancho Panza, den enfaldige analfabeten till tjänare som red på en liten eländig åsna och som ändå var klokare än sin herre på den höga hästen den ståtliga riddaren Don Quijote. Sancho blickade alltid uppåt på sin herre Don Quijote och försökte berätta att väderkvarnar är blott väderkvarnar. Men riddaren i den ståtliga rustningen ville inte lyssna. Riddaren menade att Sancho var rädd för att sitta på höga hästar pga att det var ett farligt yrke att vara riddare. Sancho var riddarens skugga och riddaren var Sanchos persona. Men Don Quijote hävdade att han minsann var en orädd ljusbärare, en äkta Lucifer.   

Under medeltiden blev dock bydåren tvingad till att bli hovnarr. Under upplysningen upptäckte man urbefolkningarna och Rousseau med flera menade att de levde och var natur-lika, dvs naturliga och mindre giriga och fixerade vid att äga ting. I filmen The Mission (1986) visas detta mycket rörande och vackert av Robert de Niro. Bydåren blev ädel vilde och ägde alla sina produktionsmedel. Karl Marx läste Rousseaus idéer och skapade en världsideologi av detta och trodde på kollektiva bydårar. Men sådana finns inte upptäckte man efter 100 miljoner döda.

Men idén om den enskilda bydåren frigjord från kollektiva bojor lever kvar i våra hjärtan. Varje julafton ser vi på den charmerande Mowgli som växte upp i djungeln och uppfostras av en björn som sjunger om det enkla livet, som levs bekymmerlöst här och nu. Mowgli är natur-lik och därför spontan och bedårande naiv, mycket lik björnen Baloo som är läraren. Den skrev under 1800-talet som ett resultat av att samhällena sökte den naturliga människan bland folket och dessa troddes vara bäst representerade ju närmare naturen man kom.

I forskningen vet vi att muntliga kulturer, dvs analfabeter, inte kan tänka annat än utifrån den egna kontexten. De har svårt att föreställa sig ett annat liv än det dom lever varje ögonblick. Även deras tänkande utgår från den enkla livsvärlden och de tänker holistiskt och nerifrån och upp. De är således mer natur-lika än alla skriftspråkliga kulturer som tänker linjärt och uppifrån och ner men ser bara enstaka träd, men ingen skog.

I modern tid har vi den mycket charmerande efterföljaren till Tarzan, australiensaren Crocodile Dundee, den erbarmligt dumma i vår skriftspråkliga värld, men livskloke mannen från bushen som är kompis med djuren. Han ser inte på tv, läser inte böcker och man kan anta att han inte kan läsa, eller skriva.

I filmens värld har vi bydåren som en Hjalmar Gullbergs herden som den förklädde guden i filmen Welcome Mr Chance där analfabeten och den erbarmligt korkade idioten Mr Chance blir USA:s president och går på vattnet som en trädgårdsmästare i paradisets lundar.

I filmen Forrest Gump är bydåren Tom Hanks en orädd soldat som respekterar fattiga lika mycket som presidenter och är dum som en höna, men blir mycket rik som entreprenör. Och har föga intresse av pengar eller ting.

Superentreprenören Steve Jobs sista hälsning till unga Harvardstudenter var:

Lev inte någons annans liv, var alltid hungriga och förbli dåraktiga. 

Bydåren som den livskloke, entreprenören, konstnären, och frimodige hjälten lever i konstens värld för alltid.

Men zenbuddisten Jobs påpekade även att:

Allting du omger dig av är skapat av människor
som inte är intelligentare än du.

Life can be much broader once you discover one simple fact: Everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you.

Steve Jobs var verklighetens Forrest Gump. Bara bydårar som tror att de kan förändra världen kommer också att göra det.