Om

Individualistisk socialism är en tredje väg mellan egoism och socialism. Socialismen söker kollektivet i individen. Liberalismen söker individen i kollektivet. En ny ideologi bör ständigt och jämt befria individen från samhällets sociala konstruktioner. Ju mer individualistisk hen blir desto mer socialistisk blir hon. Egoism är kapitalistisk socialism. Socialism är socialistisk kapitalism. Individualistiska socialister bär frihetens solidariska låga. Min frihet skapas av att jag erkänner andra som mina jämlikar.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från juni 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Det enskilda och det allmänna som en politisk ideologi

Rousseau säger att de enskilda ser det goda som de förkastar, medan det allmänna vill det goda som det inte ser.

Detta uttalande är grunden för hela den politiska ideologi som först ledde till Franska revolutionen och sedan till demokrati och sedan till nazismen, fascismen och i synnerhet kommunismen. Den tyske filosofen Hegel var den som grundlade dessa tre ideologier som har sina rötter i Rousseau.

Rousseau ville göra det enskilda hjärtats upplevelse till en politisk ideologi. Han menade att alla som var starkt bundna till det allmänna hade blivit fångar i sitt eget tänkande.

Ju högre utbildning desto mer var och är man bunden till det allmänna menade filosofen Rousseau under 1700-talet. Välutbildade borde vara socialister och arbetaren borde vara liberal.

Men i denna upp- och nervända värld är det framförallt socialister i LO-grupperna som vill utveckla det allmänna medan högutbildade som redan är starkt delaktiga av det allmänna vill utveckla det enskilda och är liberaler. 

Rousseau hade inga erfarenheter av demokrati, jämlikhet och kommunism. Därför gick han vilse när han ville kollektivisera den fria och självständiga individen.

Konstnären skulle säga att Rousseau ämnade ta ner himlen och göra en politisk ideologi av detta försök.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Det enskilda eller det allmänna - det är frågan

Poesin berör det enskilda, inte det allmänna. Av nödvändighet är därför poesin på livets sida och ställer sig emot tomheten. Czesław Miłosz

Genom hela konstens och filosofins historia går denna uppdelning mellan det enskilda och det allmänna: Poeterna har i alla tider hävdat att konsten och poesin berör det enskilda, medan all vetenskap berör det allmänna. Poeter säger att de talar om det enskilda som saknar språk och skriver därför om det som berör i allmänhet. Tyvärr förstår de flesta forskare inte vad som avses med det enskilda och de har ingen reda på vad som tillhör det enskilda i hjärnan och hur man tänker utifrån det enskilda. Språket som sådant är alltid bara en del av det allmänna och därför finns det inget språk som kan nå det enskilda så att vi kan överföra detta till en annan. Alla texter måste tolkas av ett allmänt medvetande och söka återföra tillbaka till den enskilda förståelsen.

En bok är som en spegel. Om en apa tittar in i boken är det inte en apostel som tittar ut. Då är det samma apa som även tittar ut ur boken. Georg C. Lichtenberg                            

Andra poeter försöker berätta att kartan inte är verkligheten

Menyn är inte måltiden. Alan Watts

Men man mystifierar med denna uppdelning mycket enkla upplevelser av världen. I alla tider har man talat om hjärtats språk och förståelse i kontrast till hjärnans sätt att uppfatta verkligheten. Analfabeter har bara hjärtats språk, medan högutbildade har framförallt hjärnans språk, som de tror är överlägset det naiva perspektivet

        

 

 

 

 

 

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar