Om

Individualistisk socialism är en tredje väg mellan egoism och socialism. Socialismen söker kollektivet i individen. Liberalismen söker individen i kollektivet. En ny ideologi bör ständigt och jämt befria individen från samhällets sociala konstruktioner. Ju mer individualistisk hen blir desto mer socialistisk blir hon. Egoism är kapitalistisk socialism. Socialism är socialistisk kapitalism. Individualistiska socialister bär frihetens solidariska låga. Min frihet skapas av att jag erkänner andra som mina jämlikar.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från juli 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Snabbkurs i konst och poesi del 2

Konst- och poesikursen fortsätter med ett citat av William Blake (1757-1827)


Du är en dåre om du generaliserar. Att utgå från det enskilda är det enda genialiska.

Märk orden. Poeter skriver ibland mångtydigt. Dårens sätt att skriva är dåraktigt, men det är rpecis vad han hävdar.

Nästan samma sak säger R. W. Emerson (1803-1882)

Genial är den som tror på att det som kommer från det egna enskilda hjärtat är en sanning som gäller för alla människor.

Från det enkilda hjärtat till det allmänna språket är poetens och konstnärens väg. Bydåren är det galna geniet.
Czesław Miłosz, Eliot, Emerson och Blake uppmanar oss att tänka likadant. Dåren är klok och de kloka är korkade, skrev Erasmus av Rotterdam under 1500-talet. Även Jesus hånade och häcklade de skriftlärda, dvs de som kunde läsa och skriva.  Nog är det dårakigt att tro att en analfabet är klok.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Snabbkurs i konst och poesi, del 1

Varför det vetenskapliga språket inte någonsin kommer åt att förstå och begreppsliggöra konstens värld beror på följande enkla faktum som nobelpristagaren T. S Eliot skriver:
 
Jag talar i allmänna ord, eftersom det enskilda
inte har ett språk.
 
Vetenskapens förment neutrala språk kommer alltid enbart att förstå och beskriva och forska om det allmänna pga själva språket som forskarna använder är alltid del av det allmänna. Hela vår enskilda, emotionella och autonoma livsvärld lämnas utanför vetenskapen. Det är ju anmärkningsvärt mycket som konsten måste hantera. Kan inte vetenskapsmännen också börja skildra det enskilda för att därigenom nå det allmänna? Tyvärr är det få lingvister och högutbildade humanister som förstår vad som avses med det enskilda.

0 kommentarer | Skriv en kommentar