Redan Aristoteles sa att det inte finns någon genialitet utan inslag av galenskap.

Galileo sa långt senare att utan passion finns det ingen genialitet. Medan folket själv i alla tider fruktat passionen när de vet att med passionen börjar vansinnet. Den tyske filosofen Hegel sa att inget stort har någonsin skapats utan passion.

35 % av alla entreprenörer har ADHD eller/och dyslexi. Det är inte en slump att Kamprad och Richard Branson har dyslexi, och att Bill Gates har ADHD/eller någon form av Asperger och att Steve Jobs hade någon form av ADHD. Alla fyra är/var dessutom vänsterhänta. Steve Jobs hävdade att "alla" i hans innovativa bransch var vänsterhänta. Jobs själv var som Da Vinci dubbelhänt.

I samhället finns 3-8% dyslektiker och ADHD. Således tio (10) gånger fler ADHD/dyslexi bland entreprenörer. ADHD och dyslexi sammanfaller ofta. Man blir mer impulsiv om man har svårt att fokusera uppmärksamhet på bokstäver och linjärt tänkande.

Vi vet från forskningen att det finns en överrepresentation av bipolära, schizofreni, ADHD och dyslexi bland forskare, konstnärer och entreprenörer. Detta gäller även om man har dessa talanger i släktet.

Eftersom vänsterhänta upp till 30-60% processar språket mer globalt eller på höger hjärna är det förklaringen till varför vänsterhänta oftare har dyslexi, ADHD, stammar etc. Vänsterhänta har alltid varit problembarn i skolan och vänster associerar i nästan alla kulturer med något problematiskt, felaktigt och negativt.

Genierna finns inte i i den stora huvudfåran. Vi bör börja betrakta dyslexi, ADHD och andra psykiska färdigheter som talanger. Potentiella entreprenörer, innovativa forskare och framstående konstnärer har dessa talanger och är oftare vänsterhänta.

Men på grund av att samhällets institutioner är anpassade till det stora flertalet så betraktar man dessa psykiska avvikelser som problem som behöver botas. Det får som följdeffekt att potentiella genier inte passar in i skolsystemet och hamnar var?

Ja, de som misslyckas i skolan hamnar ofta i kriminalvården. 40-70% av alla som sitter i fängelse har dyslexi. Det är 4-9 gånger vanligare att man sitter i fängelse om  man har ADHD än att man är del av mainstream samhället. Således finns det även en klar överrepresentation av vänsterhänta i fängelser.

Vi vet var de potentiella genierna finns och dessa återfinns aldrig i mainstream.

Om vi börjar betrakta dessa egenskaper som tecken på hög potentiell talang påverkar man redan med det betraktelsesättet dessa individers sociala situation.

Idag hamnar de ofta i specialskolor och får särskild undervisning utifrån problem perspektivet.

Vi behöver skapa elitskolor för dessa talanger där vi utbildar framtidens entreprenörer, innovativa forskare och kreativa konstnärer.  

Samhällets framtida hörnstenar finns bland de stenar som byggmästaren ratar.

IQ-testerna är bara till för den stora massan som kan bli duktiga byråkrater och förvaltare.