Ingen väg! In i det obeträdda, obeträdbara -
till det obegärda, obegärbara.
Törs du det? -
Där finns ej lås och bom.
Du beledsagas av ensamheter blott,
du drivs och jagas.
Har du begrepp om ökenensamhet?
J. W. von Goethe i Faust