Skriftspråket och utbildningen skapar ett nytt ekosystem som svävar fritt i medvetandet. Det finns inga logiska samband mellan det allmänna som skolan skapar och det enskilda som alla lever i vardagen.
 
Jag föredrar att umgås med bönder för de är inte tillräckligt utbildade i att tänka felaktigt. Michel de Montaigne
 
Paradoxen med utbildning är precis detta – när man börjar bli medveten så börjar man studera det samhälle där man är utbildad. James A. Baldwin (1924-1987)
 
Vi lär inte för livet utan för skolan. Seneca (4-65 e kr)
 
Sunt förnuft existerar, inte som ett resultat av, men trots
utbildning. Victor Hugo (1802-1885)
 
Människan föds okunnig, men inte som idiot. De skapas till
idioter av utbildning.
Nobelpristagaren i litteratur Bertrand Russell
 
Det är inte bara författare och matematiker som Hugo och Russell som kritiserat utbildningen och menar att den kväver kreativiteten. Forskarikoner som Einstein och filosofer som Wittgenstein är på samma spår.
 
Det enda som inkräktar på mitt lärande är utbildning.
Albert Einstein
 
Hur litet filosofi jag än läst så har jag absolut inte läst för litet, snarare för mycket. En filosofisk bok förbättrar inte mina tankar det minsta – den gör dem sämre. Ludwig Wittgenstein
 
Ludwig menar att själva läsandet kväver hans kreativitet. Ludwig var en av Europas rikaste män och gav redan i unga år bort sin förmögenhet på kanske 10 miljarder kronor i tidiga 1900-talets penningvärd.