Min syn på hur man skall öka andelen entreprenörer, innovativa konstnärer och kreativa forskare. Socialismen söker det allmänna, kollektivet i individen. Liberalismen söker individen i det allmänna, det kollektiva. Det enskilda och det allmänna finns i individens medvetande och speglas ut i samhället. En ny politik bör ständigt och jämt oupphörligen söka befria den enskilda individen ur det allmänna, det kollektiva, som hämmar innovation och binder tanken till allmänna strukturer. Metod: Skapa en formell utbildning som inte bara ständigt och jämt höjer självmedvetenheten utan söker via forskning och konsten utveckla metoder där man sänker självmedvetenheten. Ju mer man kan sänka självmedvetenheten desto fler generalister får vi och färre byråkrater och forskningsförvaltare bland forskarna. Dagens forskarutbildning utbildar individen till att bli forskningsförvaltare och administratör som främst tillämpar det kända och är dåliga på nyskapande. Vi vet numera att hjärnan anpassar sig till det som efterfrågas. Individer som har dyslexi, asperger, ADHD, bipolär och liknande färdigheter har större potential att bli entreprenörer, konstnärer och forskare. De har närmare till den mäktiga kraften passion. Vi har redan forskningsdata på detta.