Om

Individualistisk socialism är en tredje väg mellan egoism och socialism. Socialismen söker kollektivet i individen. Liberalismen söker individen i kollektivet. En ny ideologi bör ständigt och jämt befria individen från samhällets sociala konstruktioner. Ju mer individualistisk hen blir desto mer socialistisk blir hon. Egoism är kapitalistisk socialism. Socialism är socialistisk kapitalism. Individualistiska socialister bär frihetens solidariska låga. Min frihet skapas av att jag erkänner andra som mina jämlikar.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från februari 2014

Tillbaka till bloggens startsida

Vänsterhänta leds i stora mängder till fängelset

I världen finns det 6-700 miljoner vänsterhänta. I Sverige ca 800 000. Totalt ca 9%. Det är bekräftat att vänsterhänta är mer kreativa i en rad olika yrken. 4 av 7 av USA:s senaste presidenter är vänsterhänta, inklusive Obama. Det påstås att 60% av USA:s organiserade skådespelare är vänsterhänta. Den vänsterhänte Steve Jobs menade att "nästan alla" i hans entreprenörbransch var vänsterhänta. etc. De processar språket mer globalt och på högersida av hjärnan. Men det är även ett problem. Av alla som har dyslexi är ca 50 % vänsterhänta. Majoriteten av dyslektikerna har även ADD (Attention Deficit Disorder). Ca 25-40% av dyslektikerna har även H=Hyperactivity (ADHD). Orsaken till detta är att högerhjärnan är mer impulsiv, hämningslös och emotionell. Vänsterhänta har mer temperament och har därför lättare att finna sin passion. Passionen är kreativitetens viktigaste källa. Men 40-70% av alla som sitter i svenska fängelser har dyslexi och/eller ADHD. Det innebär att 30-35% av alla fängelsekunder är vänsterhänta. Detta är anledningen till att man tvingade vänsterhänta att skriva med högerhand. Problemet blev ofta värre. De började dessutom stamma. Vi vänsterhänta blir diskriminerade, förföljda och undertryckta för att vi är nyskapande och kreativa och samhället är dåligt på att ta tillvara kreativitet. Vi sätts i fängelse pga vår skaparkraft. På det sättet hyllar man kreativiteten. I svenska fängelser denna dag sitter många potentiella och duktiga entreprenörer, nyskapande forskare och innovativa konstnärer som pga en felaktig samhälls- och framförallt skolpolitik tvingas till en kriminell bana. Vi vänsterhänta leds i stora mängder till fängelset.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vänsterhänta är passionerade entreprenörer

Vi vet att det är enligt en studie ca 11 gånger vanligare att vänsterhänta har dyslexi/ADHD än normalpopulationen.


Det finns en massiv överrepresentation av ADHD/dyslexi bland entreprenörer. Upp till 30-50 % av alla entreprenörer hävdas i seriösa studier ha ADHD/dyslexi (3-10 gånger fler än normalt). Entreprenörer sägs tänka utanför de sociala ramarna. Eller med andra ord, använda intuitiv kompetens utifrån erfaren livsvärld. Ingvar Kamprad (1926-) på IKEA och Richard Branson (1950-) på Virgin har dyslexi och hade följaktligen besvärligt i skolan. Bill Gates (1955-) och Steve Jobs (1955-2011) som drop-outs från Harvard university och college är inte undantag, utan påfallande ofta en regel bland entreprenörer. Rykten om Jobs och Gates på Internet menar att även de har/hade dyslexi/ADHD eller snubblande nära Asperger. Alla fyra är vänsterhänta. ADHD/dyslexi har överrepresentation av vänsterhänta. Därav talet om efterblivna reptilhjärnor. Många odiagnosticerade vuxna med ADHD betecknas ofta av omgivningen som mindre intelligenta. Man upplever att de inte har alla hästarna i stallet. Detta torde beror på att de använder sig av ett annat sätt att tänka än den stora allmänheten. Det som avviker från den allmänna normen är udda, sinistert, felaktigt, efterblivet, imbecillt etc. De har en annan social logik som avvisas av de övriga 90 % av mänskligheten.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vi är 700 miljoner vänsterhänta

Vänsterhänta kan vara den sista oorganiserade minoriteten i vårt samhälle, utan något kollektivt inflytande och i avsaknad av en gemensam identitet.
                                           Professor i psykologi Stanley Coren 1992

Alla ni som är vänsterhänta. Vi utgör 9% av mänskligheten, ca 700 miljoner individer. Läs detta:

Det hävdas på nätet att 60 % av medlemmarna i föreningar för amerikanska skådespelare är vänsterhänta. Vänsterhänta har lättare att finna sin passion. Det är knappast en slump att fyra av världens idag största entreprenörer är vänsterhänta: Richard Branson, Ingvar Kamprad, Bill Gates är vänsterhänta medan Steve Jobs använde bägge händerna. Inte heller är det ett sammanträffande att en av världens främsta entreprenörer Henry Ford, och två av världens genom tiderna största konstnärer och uppfinnare, Michelangelo och Leonardo da Vinci var vänsterhänta. Steve Jobs konstaterade i en intervju att ”nästan alla” i hans digitala entreprenörbransch var vänsterhänta. Av kända artister, forskare, entreprenörer, skådespelare, idrottsmän, politiker etc som officiellt har sagts ha ADHD/dyslexi är det en påfallande hög andel av dessa som är vänsterhänta. Numera vet vi att det finns en tydlig överrepresentation av olika psykiska färdigheter bland dem som avviker från det allmänna mönstret bland forskare, konstnärer och entreprenörer. Redan Aristoteles hävdade att det inte finns genialitet utan inslag av galenskap. Detta har upprepats i en rad olika former ända sedan antikens dagar.
Man har även i forskning konstaterat att konstnärer och forskare är oftare bipolära/manodepressiva eller schizofrena än den allmänna befolkningen. Det berör även dem som har bipolaritet i släkten.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vänsterhänta har reptilhjärnor

Detta är orsaken till varför vi vänsterhänta tvingades skriva med höger hand och varför kvinnor inte fick rösträtt eller läsa på universitet:
 
"När människan utvecklas i civilisationen påvisar han en allt högre grad av högersidighet i förhållande till kvinnor och vilda raser, som även om de inte är formellt vänsterhänta har tydliga drag, gester och rörelser som representerar arten vänsterhänthet. "
 
Den moderna kriminologins fader och mycket uppmärksammade och erkända läkaren och forskaren Cesare Lombroso skrev detta 1903
 
Vänsterhänta och kvinnor representerade en efterbliven art av människan.

Här lite mer smackiga Lombroso tankar som fick stort gehör i västländerna som var mer civiliserade än länder som hade andra skriftsystem: Lombroso's claims that criminals, the insane, and left-handers were driven by the more primitive biological forces of the so-called reptilian brain (the limbic system). Lombroso's neurobiological atavism led him to assert that among primitives the right hemisphere was favoured over the left hemisphere


Vi vänsterhänta är således mer styrda av krokodilhjärnan, den så kallade reptilhjärnan.

0 kommentarer | Skriv en kommentar