Om

Individualistisk socialism är en tredje väg mellan egoism och socialism. Socialismen söker kollektivet i individen. Liberalismen söker individen i kollektivet. En ny ideologi bör ständigt och jämt befria individen från samhällets sociala konstruktioner. Ju mer individualistisk hen blir desto mer socialistisk blir hon. Egoism är kapitalistisk socialism. Socialism är socialistisk kapitalism. Individualistiska socialister bär frihetens solidariska låga. Min frihet skapas av att jag erkänner andra som mina jämlikar.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från april 2014

Tillbaka till bloggens startsida

Detta är min politiska ideologi

Hegels historiska pendel är en rörelse mellan det enskilda och det allmänna. Den kulturella evolutionens samhällspendel svänger alltid mellan det allmänna och de enskilda och omvänt. I brytpunkterna är det alltid fråga om kulturella återfödelser och nya epoker uppkommer. Varje epok är uttryck för en samhällsideologi. Man återupptäcker det som gått förlorat i den epok man befinner sig i. Renässansens återfödelse var bara ett av flera: reformationen, upplysningen, romantiken, nationalismen, darwinismen, positivismen, postmodernismen etc. Det är alltid kraftfulla enskilda individer som sätter igång processerna. Ibland blir det mindre förändringar, ibland jättelika slag med en historisk pendel. Luther tände reformationens eld. Men det är inte alltid till det bättre som individerna förändrar. Det samhälle som de företräder är kanske just det som får bägaren att rinna över och tippa hela lasset.
 
Adolf Hitler dödade socialdarwinismen och dess politiska grenar. Josef Stalin, Pol Pot och Mao Zedong dödade kommunismen. Den fria marknadens kapitalism dödades av de girigaste förespråkarna för en avreglerad marknad som reglerar sig själv. Det allmänna systemet undergräver alltid sig självt och sågar av den gren det sitter på. Detta skapar epoker. Storbankerna lånade ut ansvarslöst i vetskap om att det inte finns en fri marknad för bankerna. Ideologin om en absolut självreglerande marknad är en socialdarwinistisk föreställning. Bankerna skapade oändligt mycket elektroniska pengar genom att lägga till nya nollor i penningsystemet. Pappa staten skulle rädda oss, visste alla. Ingen enskild girig kapitalist eller nationalekonom behöver ta ansvar. Inga institutioner som Ekonomipriset till Alfred Nobels minne behöver ta ansvar. Det allmänna måste ta ansvar över kapitalismens existensberättigande. De vetenskapliga ekonomerna var välavlönade ideologer och politiska lobbyister åt bankerna. Av denna anledning lät man öppna alla dörrar för girigheten. 2008 höll systemet på att kollapsa. Regeringarna tvingades rädda systemet med tusentals miljarder, ty annars skulle hela västvärldens demokratier kollapsa. Man kan inte skapa mervärde av ingenting. Ingenting existerar, men saknar mervärde. Elektroniska pengar utan täckning är inga pengar. Numera finns det ingen forskare som vågar öppet hävda den kapitalistiska religionen om en absolut självreglerande fri marknad. Inte ens i den kapitalistiska himlen finns det en enhetlig universell logik. Ekonomernas ”vetenskapliga” tankar omvandlas till politiska ideologier och föreställningar utan empirisk grund. Det finns inga allmänna absoluta värden.
 
I muntliga kulturer är allt absolut självreglerande, men det är ett mycket högt pris de betalar för denna frihet. Där finns inga låtsasvärden i form av elektroniska pengar. Den som inte anpassar sig går under. Det allmänna har under 1900-talet och fram till 2008 fått tre avgörande slag som fått pendeln att svänga mot det enskilda. Det är inte nyliberalismen och den giriga kapitalismen som står som vinnare. Tron på individens frigörelse från kollektiva strukturer är den nya politiska ideologi som kommer att växa fram. Ju mer enskilda vi blir desto mer jämställdhet önskar vi av egen fri vilja. Där rött blir blått och blått blir rött finner man den nya ideologin. Det är den enskilda människans väg som kommer att producera fler innovativa entreprenörer, konstnärer och forskare. Religionerna får en återfödelse och genomgår en modernisering och anpassning till högutvecklade kulturer, men förblir i grunden densamma. Den skapande människan är alltid bland de enskilda. Inget nytt under solen!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Två olika skolor - en för impulsiva, och en för tillbakadragna

Vi har strömlinjeformat en skola som är anpassad för de 91% av befolkningen som är högerhänta. Vänsterhänta har i alla tider varit ett problem i skolan. Man tvingade oss att skriva med höger hand så att även vi blir konformade. Istället började vi dessutom stamma och fick andra problem. Vänsterhänta är mer impulsiva och mer rebelliska, på gott och ont.

Dagens skolsystem skapades och utformades under en tid under 1800-talet när vi hade massor med entreprenörer, kreativa forskare och nyskapande konstnärer. Men det fanns nästan ingen offentlig sektor med byråkrater och samhällsförvaltare och nästan inga forskningsförvaltare. Det som behövdes var fler byråkrater och förvaltare. Nu har vi sedan länge passerat detta. Vi har massor av forsknings-, företags- och samhällsförvaltare. Vi behöver ånyo fler entreprenörer, konstnärer och forskare som skapar det nya, det som ännu inte finns:
 
Vi förbereder studenterna i en skola för vänsterhjärnor som sedan skall inträda i ett samhälle för högerhjärnor. Skolans värld representerar inte det övriga samhället som studenten möter efter examen. Om man når examen. Skriver man i USA

Det alldeles uppenbara är att det är i kategorin vänsterhänta där skolelever med olika former av specialkunskaper och färdigheter finns som skolsystemet inte kan ta tillvara. Det finns en kraftig överrepresentation av vänsterhänta bland konstnärer, entreprenörer och innovativa forskare. Det har vi gott om forskningsresultat på. Det är inte en slump att 5 av 7 av de senaste presidenterna i USA är vänsterhänta, att superentreprenörer och konstnärer som Goethe, Michelangelo, Da Vinci, Einstein, Gates, Jobs, Henry Ford, Branson, Kamprad etc är vänsterhänta och har ofta olika specialtalanger som uppfattas i samhället som problem. Genierna tillhör inte mainstream.

Ingen genialitet utan inslag av galenskap skrev redan Aristoteles 500 år före vår tid

Idag vet vi från forskningen att bland forskare, konstnärer och entreprenörer finns det ofta en massiv överrepresentation av ADHD, dyslexi, Asperger, bipolaritet, schizofreni och olika former av impulsivt beteende. 


Vi behöver skapa en skola för de mindre impulsiva högerhänta och en skola för de mer impulsiva vänsterhänta. Då skulle skolan ta tillvara alla barn som har svårt att sitta still. I kategorin vänsterhänta finns knäppgökarna, galningarna, dårarna, de genialiska idioterna, rebellerna. Kort sagt nästan alla med avvikande talanger associeras med vänsterhänthet.

Vi vet redan idag att förskolebarn som föredrar en större karamellpåse som de måste vänta på lyckas bättre i skolan än mer impulsiva barn som föredrar en omedelbar men mindre påse karameller. De som kan vänta på karamellpåsen får högre IQ-tal. Det är väl ingen som tror att det är intelligensen som styr, utan de impulsiva behoven. De ovannämnda entreprenörerna är alla mer eller mindre impulsiva. Impulsivitet associerar med entreprenörskap. Den formen av intelligens kan inte skolan mäta, utan avvisar dem som problembarn.

Med en enkel uppdelning av en skola för högerhänta och en skola för vänsterhänta kommer andelen vänsterhänta och individer med ADHD/dyslexi i fängelserna att minska. Sverige får fler genialiska idioter och knäppgökar som blir entreprenörer, goda innovativa forskare och nyskapande konstnärer. Att bli entreprenör är att kunna våga och inte frukta misslyckande. De måste vara våghalsiga. Om det inte behövdes massor med mod och det som utomstående uppfattar som dåraktigt beteende skulle ju alla bli entreprenörer. Impulsiva gör det för att det är kul och spännande, inte för att jaga pengar. Och som det heter:

Friskt vågat hälften vunnet.