Denna mening uttrycker hela problemet med all utbildning:

Den stora svårigheten med utbildning är att omvandla föreställningar och idéer till erfarenheter.
                                                                     George Santayana (1863–1952)

Det är inte med boklig bildning vi får fler innovativa forskare och entreprenörer. Nu börjar äntligen lärda män och kanske lärda damer ifrågasätta Pisa-studiernas universella kraft. En erfaren rektor i England hävdar att Pisa studierna mäter förmågan att bli katedersmart. Medan innovativa och kreativa elever är streetsmarta. Samhället utbildar katedersmarta byråkrater och olika former av förvaltare. Medan alla politiker vill har fler streetsmarta entreprenörer, kreativa konstnärer, och innovativa forskare. Inom psykologin kallas detta katedersmarta tänkande för reproduktivt tänkande, man återskapar välkända tankar som någon skrivit i böcker. Medan det kreativa tänkandet är gestaltformat, intuitivt och snabbt tänkande. Vi vet från forskningen att streetsmarta är de som tänker utanför de sociala ramarna och dessa blir goda entreprenörer. De som har dyslexi, ADHD/ADD och autism tänker utanför de sociala ramarna. 35% av alla entreprenörer hävdas ha ADHD, mot 3-8% i samhället. Det är inte en slump att Kamprad, Jobs, Gates och Branson har dyslexi/ADHD eller Asperger. Det hävdas dessutom att all 100% av alla med dyslexi är vänsterhänta. Blivande entreprenörer finns inte i kategorin som lyckas väl i skolan. Utan bland dem som tänker snabbt, och intuitivt i gestaltform. Redan Aristoteles sa 2500 år sedan att den utbildning som inte lyckas integrera kunskapens med livsvärlden är ett hinder för kreativt och klokt tänkande. Man blir en regelföljare av detta, och därmed en byråkrat och förvaltare. Barnforskaren Piaget hävdade samma sak. Och mängder med andra forskare.
http://www.svd.se/kultur/lasochskriv/brittisk-skolutvecklare-betyg-negativt-for-kunskapsutvecklingen_3872350.svd