Om

Individualistisk socialism är en tredje väg mellan egoism och socialism. Socialismen söker kollektivet i individen. Liberalismen söker individen i kollektivet. En ny ideologi bör ständigt och jämt befria individen från samhällets sociala konstruktioner. Ju mer individualistisk hen blir desto mer socialistisk blir hon. Egoism är kapitalistisk socialism. Socialism är socialistisk kapitalism. Individualistiska socialister bär frihetens solidariska låga. Min frihet skapas av att jag erkänner andra som mina jämlikar.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från juni 2015

Tillbaka till bloggens startsida

Förstå med bokstav eller ande - grunden för alla epoker

För att förstå varför och hur renässansen, den protestantiska rörelsen, den industriella revolutionen, upplysningen och Sveriges industrialisering uppkom behöver du bara förstå hur du förstår texter med det distanserade bokstavsintellektet och med hjärtats enkla och alltid närvarande öga. Texter avbildar och speglar alltid det allmänna. Men den egentliga meningen hittar man bara i det enskilda. Tillämpa detta först på dig själv i allt du gör, tänker och lever, sedan din familj, sedan skolmiljön, sedan hela samhället, hela Europa och hela historien. Och så återigen tillbaka och finn en harmoni mellan allmänkunskapen i texten och sunt förnuft i ditt eget medvetande. Sök den underliggande meningen i böcker. Det som inte kan berättas: livets enkelhet. Ju mer du lär känna dig själv i dessa två relationer till dig själv desto mer förstår du hur samhället fungerar. Så som i en spegel. Det är en intelligens som inte kan mätas med IQ-tester och som är befriad från alla intelligenstester som mäter just den allmänna förståelsen och struntar, förnekar och ignorerar den enskilda förståelsen, som är den avgjort viktigaste formen av förståelse där konst och vetenskap möts i förening.
 
Sanningen om kulturepokerna och all innovation finns i ditt eget hjärta. Där finns det lilla och det enkla som man lätt kan förstå. Inte i samhället.

Från det lilla till det stora. Från det enkla till det svåra. Men inte tvärtom. Den vägen är stängd.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

En ny samhällsideologi för entreprenörskap och innovation

Detta är innehållet i min kommande bok Innovativ ideologi. Där rött är blått och blått är rött.

Den industriella revolutionen, renässansen, ideologierna och Sveriges industrialisering föregicks av folkspråken som fick växa i det offentliga. Folkspråken var då hjärtats öga, det innovativa språket. Det instrumentaliserade och auktoritetsbundna latinet hämmade nyskapande och var ett förvaltarspråk. Den katolska kyrkan skapade en falsk hierarkisk vetenskapsideologi.

Håll hjärnan kall och hjärtat varm. En utmärkt regel för alla förvaltare och byråkrater. Värm med all din kraft och förmåga den kulturlika hjärnan med det naturlika hjärtat. En jättebra regel för alla kreativa. Hjärtats språk är streetsmart nyskapande. Hjärnans språk är den katedersmarta skeptikerns återskapande verksamhet. Skolan favoriserar katedersmarta personligheter med gott läshuvud. IQ-tester mäter detta. Hela samhället skriker efter passionerade streetsmarta personligheter. Europa har återigen tappat hjärtats innovativa och mäktiga öga. Språken har förtingligats och blivit till nya förvaltarspråk.

Modern ideologi saknas i detta fält. Jämställdhet utvecklar intelligens och nyskapande förmåga. Egoism är inte individualism, men kapitalistisk socialism. Hjärnan kan bara återskapa eller skapa. Skolan skapar ett eget ekosystem som kväver kreativitet. Det man inte stimulerar förtvinar. Vi vet från hjärnforskning att ju mer vi läser desto bättre förvaltare blir vi, men sämre innovatörer. En skola för innovation utvecklar ett textlöst seende och häver vår förförståelse styrd av den bokliga bildningen. En ny ideologi för innovation och entreprenörskap är för impulsiva, vänsterhänta och individer från LO-grupper. Potentiella entreprenörer från LO-grupper hamnar i fängelse. Impulsiva från högutbildade familjer blir entreprenörer. Det behövs en skola för det slutna hjärtat för dem med gott läshuvud och en skola för det öppna hjärtat för dem med svagt läshuvud. Dessa är naturliga skillnader. Det öppna innovativa hjärtat förlorar i dagens skola.

En skola för gatans genier formaliserar den naturliga utbildningen: livets hårda skola. Anpassad för mer impulsiva som vill ha praktisk/teoretisk verksamhet, 10-40 % av befolkningen.

0 kommentarer | Skriv en kommentar