En ideologi för entreprenörskap och kreativitet
 
Känslans språk eller ett analytiskt språk? Hela historien pendlar mellan förnuft och känsla. Bokstav och ande i religioner. Alla högkulturer föregicks av folkspråken som fick blomstra i det offentliga. Då var folkspråken själens enkla spegel, det passionerade skaparspråket. Det intellektuella och auktoritetsbundna latinet hämmade nyskapande och var ett förvaltarspråk. Ett dynamiskt och innovativt samhälle har hög passion där hjärta och hjärna är i harmoni. Ett statiskt samhälle har tappat det naturlika språket och är i obalans mellan kultur och natur.
Håll hjärnan kall och hjärtat varmt. En utmärkt regel för alla byråkrater. Värm med all din kraft den kulturlika hjärnan med det naturlika hjärtat. En jättebra regel för alla kreativa. Hjärtats spontana språk är nyskapande. Hjärnans neutrala språk är byråkratens återskapande verksamhet. Skolan utbildar bara förnuftet, och struntar i känslan. Det man inte stimulerar förtvinar. Man favoriserar därför personligheter med gott läshuvud. IQ-tester mäter detta. Samhället skriker efter individer som vågar känna och vågar vara innovativa. Även nationsspråken har blivit till bokstavsintellektuella förvaltarspråk. Då sjunker kulturen sakta ner i en dalgång.
Individualistisk socialism är en tredje väg mellan kapitalism och socialism. Jämställdhet utvecklar intelligens och nyskapande. Det finns ingen universell intelligens. Bara människor med öppna eller slutna hjärtan. Av var och en efter karaktär, till var och en efter förmåga. En ideologi för neurologisk mångfald utvecklar innovation. Texter socialiserar den autonoma individen. En kreativ skola utvecklar textlöst seende. Vi behöver en skola för dem med gott och svagt läshuvud. Dessa är naturliga skillnader i personlighet. Det innovativa öppna hjärtat förlorar i dagens skola. Potentiella entreprenörer från LO-grupper hamnar idag i fängelse. Kreativa är naturnära impulsiva kulturrebeller. Byråkrater och förvaltare är kulturnära naturrebeller. Bägge behövs i harmoni.