1. Tottuus mennee välittää ja johtaa tekstistä. 

2. Dedyktiivinen ja analyyttinen ajattelu on vapa 

    valinta. Ei pakolinen seuraus vireästä lukemisesta.

3. Meän halveksunta heikkouvesta. 

4. Nykyhetkeä ei mene saavuttaa.  

5. Kokonaisuus on iänkaikkisesti menetetty. 

6. Akadeemikkerin sosiaalinen asema ei vaikuta 

    tutkimustuloksitten tulkinthaan.

7. On vain ymmärystä diskyrsitten eli konteks-

    titten kautta. Lukuklasiks niitä sanothaan 

    puntitten ja yksinkertasitten ihmisitten kesken. 

8. Usko ette korkeampi spesiaaliseerinki tuottaa enemän innovasjuunia. 

9. On olemassa neytraali tiede joka on riippumaton taitheesta.  

10. On olemassa luova ajattelu vapautettu moraalista.  

11. Ei ole olemassa yhteiskunnan puliittinen 

      ideolokiaa tietheen paradigman salhaisena agendana.