Detta är innehållet i min kommande bok Innovativ ideologi. Där rött är blått och blått är rött.

Den industriella revolutionen, renässansen, ideologierna och Sveriges industrialisering föregicks av folkspråken som fick växa i det offentliga. Folkspråken var då hjärtats öga, det innovativa språket. Det instrumentaliserade och auktoritetsbundna latinet hämmade nyskapande och var ett förvaltarspråk. Den katolska kyrkan skapade en falsk hierarkisk vetenskapsideologi.

Håll hjärnan kall och hjärtat varm. En utmärkt regel för alla förvaltare och byråkrater. Värm med all din kraft och förmåga den kulturlika hjärnan med det naturlika hjärtat. En jättebra regel för alla kreativa. Hjärtats språk är streetsmart nyskapande. Hjärnans språk är den katedersmarta skeptikerns återskapande verksamhet. Skolan favoriserar katedersmarta personligheter med gott läshuvud. IQ-tester mäter detta. Hela samhället skriker efter passionerade streetsmarta personligheter. Europa har återigen tappat hjärtats innovativa och mäktiga öga. Språken har förtingligats och blivit till nya förvaltarspråk.

Modern ideologi saknas i detta fält. Jämställdhet utvecklar intelligens och nyskapande förmåga. Egoism är inte individualism, men kapitalistisk socialism. Hjärnan kan bara återskapa eller skapa. Skolan skapar ett eget ekosystem som kväver kreativitet. Det man inte stimulerar förtvinar. Vi vet från hjärnforskning att ju mer vi läser desto bättre förvaltare blir vi, men sämre innovatörer. En skola för innovation utvecklar ett textlöst seende och häver vår förförståelse styrd av den bokliga bildningen. En ny ideologi för innovation och entreprenörskap är för impulsiva, vänsterhänta och individer från LO-grupper. Potentiella entreprenörer från LO-grupper hamnar i fängelse. Impulsiva från högutbildade familjer blir entreprenörer. Det behövs en skola för det slutna hjärtat för dem med gott läshuvud och en skola för det öppna hjärtat för dem med svagt läshuvud. Dessa är naturliga skillnader. Det öppna innovativa hjärtat förlorar i dagens skola.

En skola för gatans genier formaliserar den naturliga utbildningen: livets hårda skola. Anpassad för mer impulsiva som vill ha praktisk/teoretisk verksamhet, 10-40 % av befolkningen.