Det hävdas ofta att entreprenörer menar att det är vägen som är målet. Nöjet är att arbeta i nutid med att utveckla företaget, projektet. Inte att arbeta för att bli rik. En extrovert, impulsiv och spontan person gillar det omedelbara nöjet.

I en amerikansk studie hävdas att 18% av alla med ADHD blir entreprenörer, mot 5% av hela befolkningen. ADHD är en "sjukdom" som gör att man har svårt att fokusera uppmärksamhet, är rastlös, kan bli passionerad över enstaka objekt, men har svårt att lyssna och göra som man blir tillsagd etc.

Vi vet följande om entreprenörer

1. De finns, enligt ett flertal studier, en överrepresentation av ADHD/dyslexi och liknande kognitiva skillnader bland entreprenörer.

2. Entreprenörer är som väntat därav ofta drop outs i skolan (Bill Gates och Steve Jobs är således i en ganska allmänt förekommande kategori av dropouts).

2. Vi vet att skolans IQ-tester säger mycket om hur man lyckas i skolan och att introverta personer favoriseras av dessa (sådana som är tillbakadragna och mer övervägande). Extroverta är mer impulsiva och spontana och i den kategorin finner man som väntat fler med ADHD.

3. IQ-tester har svag korrelation med verkliga livets framgångar. 

4. Nuvarande skolsystem är en hämsko för folk som använder sig av spontana tankar, intuition och praktiskt tänkande. I den kategorin finns entreprenörerna och många med olika bokstavskombinationer som ADHD.

5. Vi vet att redan i förskolan kan man testa barn med godistester. Extroverta barn väljer mindre godis omedelbart, medan introverta kan vänta en stund och dessa får mer godis för att de orkar vänta. De som gillar nöjet av godis omedelbart lyckas sämre i skolan än de som kan vänta och få mer godis. Godistester i förskolan korresponderar mycket sannolikt med IQ-tester.