Impulsiva personligheter missgynnas av IQ-tester

Vi vet sedan länge att IQ-testerna har ett starkt samband med individens personlighet. Ju mer tillbakadragen man är - som svenskar i allmänhet uppfattas - desto bättre resultat på IQ-tester, och således, extroverta och impulsiva personer som i förskolan föredrar mindre godis omedelbart än mer godis senare har lägre IQ-tal, och dessa missgynnas av utbildningssystemet.

Vi vet även sedan länge att IQ-talen ökar under 1900-talet och det kan knappast vara så att generna förändras från en generation till nästa. Men vi vet att den kulturella evolutionen fortgår och att utbildningen blir allt längre och omfattar fler. Därmed kan vi förvänta oss att IQ-talen ökar. På samma sätt som simmaren blir bättre på att simma ju mer han/hon tränar. Läsning gynnar framförallt introverta personligheter, mindre impulsiva personer. Och det kan mycket väl vara så att toppidrottsmän är mer extroverta eftersom belöningarna mäts omedelbart. OS-vinnaren har ADHD, Michael Phelps. Och det kanske inte är en slump, utan en indikation.

Men IQ-tester mäter inte vem som blir entreprenör, kreativ konstnär eller nydanande forskare, eller för den delen toppidrottsman. Det kan mycket väl vara de impulsiva personligheterna som dominerar kategorin entreprenörer, kreativa konstnärer och nydanande forskare, liksom idrottsmän. Dessa kan mycket väl vara de som vill ha godis omedelbart i förskolans godistester. Dessa hämmas av dagens utbildningspolitik. En entreprenör söker alltid det som ännu inte är skrivet i böcker. Massor med skickliga entreprenörer och forskare har gjort svagt på IQ-tester, kanske just pga att de är extroverta och impulsiva personligheter med ofta kort stubin som Gates och Jobs. Det kan mycket väl vara en motsats mellan en nydanande, rebellisk och impulsiv entreprenör som söker det som inte finns i böcker och dagens IQ-tester. Det är knappast en slump att världens två största entreprenörer, Jobs och Gates, aldrig skaffade en akademisk utbildning. Liksom Spotifys grundare, en svensk. Skolans betoning på lärdom kan mycket väl vara en betungade och negativt inverkande faktor i medvetandet hos en entreprenör.

Vi behöver en utbildningspolitik som skapar fler entreprenörer och färre byråkrater