Under 1800-talet skapades den utbildningspolitik som vi har idag av socialdarwinister. Västvärlden behövde folk som kunde läsa, vara teknokrater och agera byråkratiskt för att kunna förvalta den gryende men expanderande offentliga sektorn. Francis Galton (1822-1911) var fader till rasläran och socialdarwinismen och inspirerade och bidrog till uppkomsten av dagens IQ-tester. Det vill säga eugenetikens fader som Hitler anammade är fader till dagens IQ-tester. "Tack vare" Galton fick Sverige världens första rasbiologiska institut som hade bl a till uppgift att bevisa att min farfar var genetiskt dummare än andra pga hans förment kortare skalle (finnar och samer tillhörde denna förmenat dumma ras med kortare skallar som man skulle bevisa). Herman Lundborg, chef för institutet, var hängiven nazist. Kvinnor hade mindre skalle, och således lägre intelligens och ej lämpade för utbildning, något som även Charles Darwin menade. Dessa IQ-tester mäter vår förmåga att klara av en skolutbildning. Man sökte allmänna genetiska egenskaper för intelligens. Ju högre tal på IQ-testerna desto bättre framgångar i skolan.

 

IQ-testerna kan bytas ut mot godistester i förskolan

Men vi vet sedan länge tillbaka att barn som kan välja mellan att få en mindre present/godis omedelbart eller mer presenter/godis om man orkar vänta några dagar/timmar väljer utifrån deras personlighet. Barn som är mer impulsiva eller extroverta väljer den omedelbara behovstillfredsställelsen och mindre godis, medan mer tillbakadragna barn, introverta barn, väljer den större presenten som man måste vänta på. De som kan styra impulserna lyckas klart bättre i skolan och är de som får högre IQ-tal. Således kan vi förenkla testerna och redan i förskolan testa barns intresse för godis idag eller om två dagar. Dessa godistester mäter den allmänna förmågan att bli socialiserade under samhällsstrukturer och följa dessa, liksom IQ-testerna. Ett utmärkt instrument för att skapa ett modernt offentligt samhälle med duktiga byråkrater och administratörer. Man borde pröva dessa godistester i större skala, men allt lutar åt att godistester säger lika mycket som IQ-tester.

.