Lärda texter är en spade 
som begraver själen. 
 
Akademikern förlorar konsten 
och tappar idén om det goda,
blir till en ateist som tror på ingenting. 
 
Moralen överlåts till en social konstruktion.
 
Vi tappar nuflödet,
hängiven verksamhet minskar
civilsamhället försvagas, sjukdomar ökar,
samhället förlorar skaparkraft. 
 
Allt detta styrs och skapas av en fjantgen 
som kräver idoler. 
 
När själen utbildas till att mörda bokstäver
blir vi stränga ateister 
som inser att gudsögat är insikten att det inte finns gudsögon. 
Då utvecklas ett passionerat, dynamiskt och
nyskapande samhälle.