Skolan gör oss till katedersmarta personligheter, medan samhället kräver att vi är streetsmarta. Här inryms den konflikt i personligheten som följer oss genom hela vårt liv.