Varför det vetenskapliga språket inte någonsin kommer åt att förstå och begreppsliggöra konstens värld beror på följande enkla faktum som nobelpristagaren T. S Eliot skriver:
 
Jag talar i allmänna ord, eftersom det enskilda
inte har ett språk.
 
Vetenskapens förment neutrala språk kommer alltid enbart att förstå och beskriva och forska om det allmänna pga själva språket som forskarna använder är alltid del av det allmänna. Hela vår enskilda, emotionella och autonoma livsvärld lämnas utanför vetenskapen. Det är ju anmärkningsvärt mycket som konsten måste hantera. Kan inte vetenskapsmännen också börja skildra det enskilda för att därigenom nå det allmänna? Tyvärr är det få lingvister och högutbildade humanister som förstår vad som avses med det enskilda.