Konst- och poesikursen fortsätter med ett citat av William Blake (1757-1827)


Du är en dåre om du generaliserar. Att utgå från det enskilda är det enda genialiska.

Märk orden. Poeter skriver ibland mångtydigt. Dårens sätt att skriva är dåraktigt, men det är rpecis vad han hävdar.

Nästan samma sak säger R. W. Emerson (1803-1882)

Genial är den som tror på att det som kommer från det egna enskilda hjärtat är en sanning som gäller för alla människor.

Från det enkilda hjärtat till det allmänna språket är poetens och konstnärens väg. Bydåren är det galna geniet.
Czesław Miłosz, Eliot, Emerson och Blake uppmanar oss att tänka likadant. Dåren är klok och de kloka är korkade, skrev Erasmus av Rotterdam under 1500-talet. Även Jesus hånade och häcklade de skriftlärda, dvs de som kunde läsa och skriva.  Nog är det dårakigt att tro att en analfabet är klok.