Vi har strömlinjeformat en skola som är anpassad för de 91% av befolkningen som är högerhänta. Vänsterhänta har i alla tider varit ett problem i skolan. Man tvingade oss att skriva med höger hand så att även vi blir konformade. Istället började vi dessutom stamma och fick andra problem. Vänsterhänta är mer impulsiva och mer rebelliska, på gott och ont.

Dagens skolsystem skapades och utformades under en tid under 1800-talet när vi hade massor med entreprenörer, kreativa forskare och nyskapande konstnärer. Men det fanns nästan ingen offentlig sektor med byråkrater och samhällsförvaltare och nästan inga forskningsförvaltare. Det som behövdes var fler byråkrater och förvaltare. Nu har vi sedan länge passerat detta. Vi har massor av forsknings-, företags- och samhällsförvaltare. Vi behöver ånyo fler entreprenörer, konstnärer och forskare som skapar det nya, det som ännu inte finns:
 
Vi förbereder studenterna i en skola för vänsterhjärnor som sedan skall inträda i ett samhälle för högerhjärnor. Skolans värld representerar inte det övriga samhället som studenten möter efter examen. Om man når examen. Skriver man i USA

Det alldeles uppenbara är att det är i kategorin vänsterhänta där skolelever med olika former av specialkunskaper och färdigheter finns som skolsystemet inte kan ta tillvara. Det finns en kraftig överrepresentation av vänsterhänta bland konstnärer, entreprenörer och innovativa forskare. Det har vi gott om forskningsresultat på. Det är inte en slump att 5 av 7 av de senaste presidenterna i USA är vänsterhänta, att superentreprenörer och konstnärer som Goethe, Michelangelo, Da Vinci, Einstein, Gates, Jobs, Henry Ford, Branson, Kamprad etc är vänsterhänta och har ofta olika specialtalanger som uppfattas i samhället som problem. Genierna tillhör inte mainstream.

Ingen genialitet utan inslag av galenskap skrev redan Aristoteles 500 år före vår tid

Idag vet vi från forskningen att bland forskare, konstnärer och entreprenörer finns det ofta en massiv överrepresentation av ADHD, dyslexi, Asperger, bipolaritet, schizofreni och olika former av impulsivt beteende. 


Vi behöver skapa en skola för de mindre impulsiva högerhänta och en skola för de mer impulsiva vänsterhänta. Då skulle skolan ta tillvara alla barn som har svårt att sitta still. I kategorin vänsterhänta finns knäppgökarna, galningarna, dårarna, de genialiska idioterna, rebellerna. Kort sagt nästan alla med avvikande talanger associeras med vänsterhänthet.

Vi vet redan idag att förskolebarn som föredrar en större karamellpåse som de måste vänta på lyckas bättre i skolan än mer impulsiva barn som föredrar en omedelbar men mindre påse karameller. De som kan vänta på karamellpåsen får högre IQ-tal. Det är väl ingen som tror att det är intelligensen som styr, utan de impulsiva behoven. De ovannämnda entreprenörerna är alla mer eller mindre impulsiva. Impulsivitet associerar med entreprenörskap. Den formen av intelligens kan inte skolan mäta, utan avvisar dem som problembarn.

Med en enkel uppdelning av en skola för högerhänta och en skola för vänsterhänta kommer andelen vänsterhänta och individer med ADHD/dyslexi i fängelserna att minska. Sverige får fler genialiska idioter och knäppgökar som blir entreprenörer, goda innovativa forskare och nyskapande konstnärer. Att bli entreprenör är att kunna våga och inte frukta misslyckande. De måste vara våghalsiga. Om det inte behövdes massor med mod och det som utomstående uppfattar som dåraktigt beteende skulle ju alla bli entreprenörer. Impulsiva gör det för att det är kul och spännande, inte för att jaga pengar. Och som det heter:

Friskt vågat hälften vunnet.