Vi vet att det är enligt en studie ca 11 gånger vanligare att vänsterhänta har dyslexi/ADHD än normalpopulationen.


Det finns en massiv överrepresentation av ADHD/dyslexi bland entreprenörer. Upp till 30-50 % av alla entreprenörer hävdas i seriösa studier ha ADHD/dyslexi (3-10 gånger fler än normalt). Entreprenörer sägs tänka utanför de sociala ramarna. Eller med andra ord, använda intuitiv kompetens utifrån erfaren livsvärld. Ingvar Kamprad (1926-) på IKEA och Richard Branson (1950-) på Virgin har dyslexi och hade följaktligen besvärligt i skolan. Bill Gates (1955-) och Steve Jobs (1955-2011) som drop-outs från Harvard university och college är inte undantag, utan påfallande ofta en regel bland entreprenörer. Rykten om Jobs och Gates på Internet menar att även de har/hade dyslexi/ADHD eller snubblande nära Asperger. Alla fyra är vänsterhänta. ADHD/dyslexi har överrepresentation av vänsterhänta. Därav talet om efterblivna reptilhjärnor. Många odiagnosticerade vuxna med ADHD betecknas ofta av omgivningen som mindre intelligenta. Man upplever att de inte har alla hästarna i stallet. Detta torde beror på att de använder sig av ett annat sätt att tänka än den stora allmänheten. Det som avviker från den allmänna normen är udda, sinistert, felaktigt, efterblivet, imbecillt etc. De har en annan social logik som avvisas av de övriga 90 % av mänskligheten.