Detta är orsaken till varför vi vänsterhänta tvingades skriva med höger hand och varför kvinnor inte fick rösträtt eller läsa på universitet:
 
"När människan utvecklas i civilisationen påvisar han en allt högre grad av högersidighet i förhållande till kvinnor och vilda raser, som även om de inte är formellt vänsterhänta har tydliga drag, gester och rörelser som representerar arten vänsterhänthet. "
 
Den moderna kriminologins fader och mycket uppmärksammade och erkända läkaren och forskaren Cesare Lombroso skrev detta 1903
 
Vänsterhänta och kvinnor representerade en efterbliven art av människan.

Här lite mer smackiga Lombroso tankar som fick stort gehör i västländerna som var mer civiliserade än länder som hade andra skriftsystem: Lombroso's claims that criminals, the insane, and left-handers were driven by the more primitive biological forces of the so-called reptilian brain (the limbic system). Lombroso's neurobiological atavism led him to assert that among primitives the right hemisphere was favoured over the left hemisphere


Vi vänsterhänta är således mer styrda av krokodilhjärnan, den så kallade reptilhjärnan.