I världen finns det 6-700 miljoner vänsterhänta. I Sverige ca 800 000. Totalt ca 9%. Det är bekräftat att vänsterhänta är mer kreativa i en rad olika yrken. 4 av 7 av USA:s senaste presidenter är vänsterhänta, inklusive Obama. Det påstås att 60% av USA:s organiserade skådespelare är vänsterhänta. Den vänsterhänte Steve Jobs menade att "nästan alla" i hans entreprenörbransch var vänsterhänta. etc. De processar språket mer globalt och på högersida av hjärnan. Men det är även ett problem. Av alla som har dyslexi är ca 50 % vänsterhänta. Majoriteten av dyslektikerna har även ADD (Attention Deficit Disorder). Ca 25-40% av dyslektikerna har även H=Hyperactivity (ADHD). Orsaken till detta är att högerhjärnan är mer impulsiv, hämningslös och emotionell. Vänsterhänta har mer temperament och har därför lättare att finna sin passion. Passionen är kreativitetens viktigaste källa. Men 40-70% av alla som sitter i svenska fängelser har dyslexi och/eller ADHD. Det innebär att 30-35% av alla fängelsekunder är vänsterhänta. Detta är anledningen till att man tvingade vänsterhänta att skriva med högerhand. Problemet blev ofta värre. De började dessutom stamma. Vi vänsterhänta blir diskriminerade, förföljda och undertryckta för att vi är nyskapande och kreativa och samhället är dåligt på att ta tillvara kreativitet. Vi sätts i fängelse pga vår skaparkraft. På det sättet hyllar man kreativiteten. I svenska fängelser denna dag sitter många potentiella och duktiga entreprenörer, nyskapande forskare och innovativa konstnärer som pga en felaktig samhälls- och framförallt skolpolitik tvingas till en kriminell bana. Vi vänsterhänta leds i stora mängder till fängelset.