Vänsterhänta kan vara den sista oorganiserade minoriteten i vårt samhälle, utan något kollektivt inflytande och i avsaknad av en gemensam identitet.
                                           Professor i psykologi Stanley Coren 1992

Alla ni som är vänsterhänta. Vi utgör 9% av mänskligheten, ca 700 miljoner individer. Läs detta:

Det hävdas på nätet att 60 % av medlemmarna i föreningar för amerikanska skådespelare är vänsterhänta. Vänsterhänta har lättare att finna sin passion. Det är knappast en slump att fyra av världens idag största entreprenörer är vänsterhänta: Richard Branson, Ingvar Kamprad, Bill Gates är vänsterhänta medan Steve Jobs använde bägge händerna. Inte heller är det ett sammanträffande att en av världens främsta entreprenörer Henry Ford, och två av världens genom tiderna största konstnärer och uppfinnare, Michelangelo och Leonardo da Vinci var vänsterhänta. Steve Jobs konstaterade i en intervju att ”nästan alla” i hans digitala entreprenörbransch var vänsterhänta. Av kända artister, forskare, entreprenörer, skådespelare, idrottsmän, politiker etc som officiellt har sagts ha ADHD/dyslexi är det en påfallande hög andel av dessa som är vänsterhänta. Numera vet vi att det finns en tydlig överrepresentation av olika psykiska färdigheter bland dem som avviker från det allmänna mönstret bland forskare, konstnärer och entreprenörer. Redan Aristoteles hävdade att det inte finns genialitet utan inslag av galenskap. Detta har upprepats i en rad olika former ända sedan antikens dagar.
Man har även i forskning konstaterat att konstnärer och forskare är oftare bipolära/manodepressiva eller schizofrena än den allmänna befolkningen. Det berör även dem som har bipolaritet i släkten.