Namn Birger Winsa
Hemstad Skogås
Stjärntecken Våg (23/9 - 22/10)
Sysselsättning Människa
Intressen Människan och samhället
E-post birger.winsa@meankielenforlaaki.se
Hemsida http://www.meankielenforlaaki.se
Facebook http://www.facebook.com/birger.winsa

På denna blogg beskrivs och diskuteras förhållandet mellan individen och kollektivet/den sociala människan. Både liberalismens fader Adam Smith och Karl Marx utgick från felaktigt antagna förutsättningar om människan i samhället. Dessa ideologier ligger till grund för hela det västerländska utbildningssystemet. Men bägge saknar det perspektiv där man söker frigöra den enskilda individen från kollektivet. En ny samhällsideologi bör utforma en ny utbildning som reducerar byråkratin och ökar andelen entreprenörer, nydanande forskare och konstnärer. Dagens form av utbildning främjar framförallt tillväxten av goda byråkrater och forskningstekniker.